• Quản lý đơn hàng online
• Kết đơn 24/24
• Thời gian hàng về trung bình 7-12 ngày
• Cam kết đặt đúng link khách yêu cầu
• Chi phí thấp, cạnh tranh
• Vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau
• Quản lý hàng hoá, mã vận đơn khoa học
• Hàng về từ 3-5 ngày sau khi hàng tới kho Quảng Châu
• Giá cả cạnh tranh
• Áp dụng với các loại hình kinh doanh, xuất nhập khẩu
• Nhân viên am hiểu lĩnh vực hải quan, thuế
• Tư vấn khách hàng thông tin cần thiết, loại hình khai hải quan phù hợp
• Tư vấn, hướng dẫn A-Z các thủ tục
• Đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp, thành thạo các chợ
• Chi phí thấp, cạnh tranh